Tuesday, February 14, 2012

Senarai Pusat Pameran Rang Suku 4/2012 Bagi Negeri Melaka


http://www.naztech.my/spr.gov.my/images/stories/pdf/SENARAI_PUSAT_PAMER_RANG_PDF/Melaka.pdf

AKTA PILIHAN RAYA 1958
PERATURAN‐PERATURAN PILIHAN RAYA (PENDAFTARAN PEMILIH) 2002
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN
DAFTAR‐DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
MENURUT subperaturan 13(5) Peraturan‐Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih)
2002 [P.U. (A) 293/2002], NOTIS diberikan bahawa penyemakan daftar‐daftar pemilih
tambahan bagi kawasan‐kawasan pendaftaran dalam Bahagian‐Bahagian Pilihan Raya
Parlimen yang dinyatakan dalam ruang (1) Jadual dan bagi unit‐unit pendaftaran yang
dinyatakan dalam ruang (2) Jadual hingga dan termasuk 31 Disember 2011 telah siap
dan bahawa salinan‐salinan daftar pemilih tambahan itu dibuka untuk pemeriksaan di
tempat‐tempat yang dinyatakan dalam ruang (3) Jadual dan boleh diperiksa pada waktu
pejabat pada mana‐mana hari bekerja mulai dari 8 Februari 2012 hingga dan
termasuk 14 Februari 2012.

No comments :

Post a Comment

Advertised

Kami membuka peluang kepada anda untuk mengiklankan perniagaan anda bersama kami yang boleh dilihat oleh pembaca dan pelawat Aktivis Media Siber.
Jenis iklan :-
1. Banner ( 728×90, 468×60, 300×250 )
2. Iklan Teks Berbaris
3. Advertorial
Untuk iklan jenis advertorial, segala bahan iklan hendaklah disediakan oleh pihak anda (pengiklan) sendiri. Sekiranya memerlukan pihak kami menulis advertorial bagi pihak anda (pengiklan), caj pengiklanan adalah berbeza.
Syarat-syarat pengiklan ialah:-
1. Iklan mestilah bebas dari segala bahan larangan seperti berunsur lucah, MLM, rokok, arak dan lain-lain lagi yang dirasakan tidak sesuai untuk bacaan umum.
2. Tempoh iklan dipaparkan adalah selama satu bulan ( 1 ) dari tarikh iklan anda diluluskan.
3. Pihak kami berhak menolak/memadam iklan anda sekiranya terdapat unsur-unsur penipuan di dalam iklan tersebut.
Untuk sebarang pertanyaan atau tempahan, boleh hubungi kami di alamat email ke sahabatmediamelaka@gmail.com . Terima kasih.